perjantai 8. tammikuuta 2016

Lisää itsetuntemusta

On vapauttavaa oppia tuntemaan itseään paremmin ja hyväksymään oma luonteensa ja näkemään kipeätkin piirteensä normaaleina ja hyväksyttävinä. Nämä kirjat antavat siihen eväitä, varsinkin introverteille ja erityisherkille. Hiukan vierastin näihin kirjoihin tarttumista, kun termit "sosiaaliset pelot" ja "introvertit, työpaikan hiljainen vallankumous" kuulostivat hiukan ahdistavilta. Onneksi kirjojen sisältö oli paljon enemään, mitä otsikot antoivat ymmärtää. Minua ilahdutti myös se, miten kirjat oli tehty paljolti kirjoittajan omaa kokemusta peilaten, eikä vain tarkoitukseltaan olla teoreettisia tietolähteitä.

Salme Blomsterin kirja oli kristilliseltä viitekehykseltään lohdullisen lempeää luettavaa ja voimaa antavaa, sellainen kirja johon voisi palata toisenkin kerran. Minua jäivät erityisesti mietityttämään Blomsterin kirjan ajatukset tunteista:
  • Koska tunteisiin sekoittuu henkisiä kipuja ja niistä johtuvia tulkintoja, niiden todellinen viesti vääristyy matkalla
  • Ovat enemmän sydämen tilan ja kokemusten ohjaamia kuin tosiasioihin perustuvia
  • Kuvaavat lähinnä sitä miten koemme asiat
  • Tunteiden tarkoitus on suojella ja hoita minuuttamme, ilmaista sisimpämme tapaa kokea asioita, olosuhteita ja ihmisiä sekä puolustaa minuuttamme
  • Ne kertovat usein täyttymättömistä tarpeistamme
  • Vaikuttavt meissä sitä voimallisemmin, mitä enemmän kiellämme niitä (aiheuttavat jopa fyysistä sairastumista)
  • Mitä terveempi ihminen on, sitä tasapainoisemmin hänen järkensä, tunteensa ja tahtonsa toimivat yhdessä, taistelematta toisiaan vastaan
  • Itsekeskeinen ihminen on menettänyt yhteyden tunteen ja tarpeen välillä (minuuden ruokkiminen ja rauhoittaminen sekä tunteiden tukahduttaminen ulkoisilla asioilla, kuten vaatteilla, tavaroilla, syömällä, juomalla, juoruamalla jne.)
Hesarin sivuilla on Juhani Mattilan kirjaan liittyvä juttu.

Juhani Mattila: Herkkyys ja sosiaaliset pelot (2014)
Linus Jonkman: Introvertit, työpaikan hilajinen vallankumous (2015)
Salme Blomster: Luota, luovu ja lennä (2015)